ต้อนรับสมาชิกใหม่​ "เจ้าเมลโล่ MELLOE" Green Cheeked Conure ​( Pyrrhura molinae )