นกแก้วกรีนชีคชอบอาบน้ำ​Green-cheeked parrots (Pyrrhura molinae)​love to bathe.

นกแก้วกรีนชีคชอบอาบน้ำ​Green-cheeked parrots (Pyrrhura molinae)​love to bathe.