Ochre-Marked Parakeet (Pyrrhura Cruentata). It is also known as Blue-Throated Parakeet

Ochre-Marked Parakeet (Pyrrhura Cruentata). It is also known as Blue-Throated Parakeet

Aviculture, Exotic Birds, Conures, African Gray, Macaws

Aviculture, Exotic Birds, Conures, African Gray, Macaws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pyrrhura Parkieten